TOURISM AUTHORITY OF THAILAND WELCOMES YOU TO THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีกซีรี่ย์ ยินดีต้อนรับผู้แข่งขันทุกท่าน สู่มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2562

Welcome athletes, volunteers, spectators, family, and friends. We are excited to once again be back in the Great Mekong Bike Ride 2019 on the week of 28-30th June 2019. Thank you for joining us! We look forward to bringing you an unforgettable bike race experience and an exciting, fun-filled weekend. Our goal is to maximize the enjoyment for everyone at the race! So whether you are competing, volunteering, or spectating we intend for you to have a memorable experience – The destination of the challenge.

ขอต้อนรับผู้แข่งขันทุกท่าน สู่มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2562 เทศกาลกีฬาบันเทิงรูปแบบใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในรายการ “The Great Mekong Bike Ride 2019” จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ท่านจะได้สัมผัสกับความสนุก ความเร้าใจ กับประสบการณ์ใหม่ ในสถานที่ที่ยากจะลืมเลือน

ENTER NOW AND SAVE MORE! / สมัครแข่งขัน กดที่นี่!

GENERAL INFORMATION ข้อมูลทั่วไป

ททท. กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งแสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ใช้ชื่อว่า “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” เป็น International Event ขึ้นในช่วงวันที่ 28-30 เดือนมิถุนายน 2562 โดยกำหนดเส้นทางแข่งขัน เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคของลุ่มน้ำโขง โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญนั่นคือ “ยกระดับสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวที่เป็น Sport Tourism Destination ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • เพื่อให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ในภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศไทย
 • เพื่อให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของการปั่นจักรยานทางไกล

ข้อมูลการแข่งขัน (ประเภทจักรยานระยะไกล/STAGE RACE)

ประเภทการแข่งขัน: จักรยานทางไกล (3 วัน 3 สเตจ)

วัน-เวลาแข่งขัน: วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดการแข่งขัน: จังหวัดนครพนมม สกลนคร และ มุกดาหาร 

รูปแบบการแข่งขัน: จักรยานทางเลียบ ROAD BIKE แบบ STAGE RACE (3 สเตจ 3 วัน)

สเตจที่ 1: King of Speed (100KM) ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก สามารถทำสปีดความเร็วได้สูงสุด จากนครพนมมุ่งสู่สกลนคร

สเตจที่ 2: King of Endurance (150KM) ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก มีเนินเขาสลับเป็นช่วงๆ หลังที่จะปั่นขึ้นเขาในช่วง 5 กม.แรก จาก สกลนครมุ่งสู่มุกดาหาร

สเตจที่ 3: King of Khong (125KM) ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก เลียบฝั่งแม่น้ำโขงจากมุกดาหารถึงนครพนม

(*ดูแผนที่แสดงเส้นทางแข่งขันได้ใน Route Maps หน้าถัดไป)

(**หมายเหตุ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม)

จุดปล่อยตัว:

วันที่ 1 ณ บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่ 2 ณ บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 ณ บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จุดเส้นชัย:   

วันที่ 1 ณ บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 ณ บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 ณ บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน มี 3 ประเภท ดังนี้:

1. ประเภททั่วไป (Open Category)

1.1  ทั่วไปชาย (Male Open) ไม่จำกัดอายุ

1.2  ทั่วไปหญิง (Female Open) ไม่จำกัดอายุ

2. ประเภทกลุ่มอายุ (Age-Group Category)

2.1  ชาย: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)

2.2  หญิง: กลุ่มอายุ 18-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)

2.3 รุ่นเยาวชน: ชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี

3.  ประเภทมือใหม่ (Novice Category)

3.1  มือใหม่ชาย (Male Novice) ไม่จำกัดอายุ

3.2  มือใหม่หญิง (Female Novice) ไม่จำกัดอายุ

4.  ประเภททีม (Team Category)

4.1 ทีม 4 คน (Team)

*หมายเหตุ การแข่งขันในประเภททีม มีข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

– ทีมที่เข้าร่วมจะต้องประกอบไปด้วย ผู้แข่งขัน 4 คน (จักรยาน 4 คัน)

– ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 คน จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลชนะเลิศใดๆ

– ไม่จำกัดเพศ

Race Description (STAGE RACE)
Race Types: Long Distance road race (3 Days 3 Stages)
Date and Time of the race: 28th – 30th June 2019, from 7.00hr onward
Location of the race: Nakhon Phanom, Sakon Nakhon and Mukdahan
Routes: Bicycle road race (3 Days 3 Stages)
Stage 1: King of Speed (100KM) Cycling on a main highway with maximum speed from
Nakhon Phanom to Sakon Nakhon

Stage 2: King of Endurance (150KM) Cycling on a main highway with some hilly roads
before climbing in the first 5KM from Sakon Nakhon to Mukdahan

Stage 3: King of Khong (125KM) Cycling on a main highway along Mekong River from
Mukdahan to Nakhon Phanom
(** remarks: subjects to change without prior notice)

 

Starting Points:
Day 1: at Paya Sri Satta Nakarat Landmark (Naga Statue), Mueang District, Nakhon Phanom
Day 2: at Sakon Nakhon City Gate, Mueang District, Sakon Nakhon
Day 3: at Mukdahan Tower, Mueang District, Mukdahan

Finishing Points:
Day 1: at Sakon Nakhon City Gate, Mueang District, Sakon Nakhon
Day 2: at Mukdahan Tower, Mueang District, Mukdahan
Day 3: at Paya Sri Satta Nakarat Landmark (Naga Statue), Mueang District, Nakhon Phanom

 

Type and Categories of the race – 4 categories as follows:
1. Open Category
1.1 Male Open – no age restriction
1.2 Female Open – no age restriction
2. Age-Group Category
2.1 Male Age-Groups: 18-29, 30-39, 40-49, 50 yrs and over
2.2 Female Age-Groups: 18-39, 40 yrs and over
2.3 Juniors Boy: Male Under 18 yrs
3. Novice Category
3.1 Male Novice – no age restriction
3.2 Female Novice – no age restriction
4. Team Category
4.1 Team of 4 Members
*remark Restrictions for Team category are listed as follows:

– Team must consist of 4 riders (4 bicycles) A team that is NOT made up to 4 riders is
illegible to receive any prizes or awards
– Team member must be 16 years old and above, no sex restriction

ข้อมูลการแข่งขัน (ประเภทจักรยานระยะสั้น/FUN RIDE)

ประเภทการแข่งขัน: จักรยานทางเลียบ แบบ ONE DAY RACE (1 วัน)

วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน:

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 / เวลา 08.50 น. / ณ บริเวณหน้าลานพญานาคเจ็ดเศียร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 / เวลา 07.50 น. / ณ บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 / เวลา 08.50 น. / ณ บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เส้นทางการแข่งขัน: ระยะ 10 กม.

(*ดูแผนที่แสดงเส้นทางแข่งขันได้ใน Route Maps หน้าถัดไป)

(**หมายเหตุ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม)

 

ประเภทของการแข่งขัน มีดังนี้:

1.ประเภทระยะ 10 กม. 

การแข่งขัน FUN RIDE ทั้ง 3 วัน จะไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้แข่งขัน เป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนั้น จึงไม่มีการแข่งขันประลองความเร็วเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาใดๆ ทั้งสิ้น

 

Race Description (Short distance/ Fun Ride)
Type of a race: ONE DAY RACE (1 Day) of flat road riding
Time and Date of the race:
Day 1: Friday 28th June 2019 from 8.50 AM. onwards/ Paya Sri Satta Nakarat
Landmark (Naga Statue)
Day 2: Saturday 29th June 2019 from 7.50 AM. onwards/ Sakon Nakhon City Gate,
Sakon Nakhon
Day 3: Sunday 30th June 2019 from 8.50 AM. onwards/ Mukdahan Tower,
Mukdahan
Length of route: 10 KM.
(**remarks: routes are subjected changed without prior notice)
3 of ONE DAY RACE (1 Day) is NOT restricted to any age groups. It is a ride for that promotes
health for everyone to participate without a challenge for speed or a competition

CLICK TO GET MORE DETAIL OF FUN RIDE / ข้อมูลการแข่งขันจักรยานระยะสั้น กดที่นี่!

ค่าสมัคร (Entry Fee) ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 (เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย)

ยกเว้นหากมีจำนวนผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวน ระบบรับสมัครจะถูกปิดในทันที

 

[ช่วงราคาพิเศษ Early Bird Rate] ระหว่างวันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย]

ประเภททีมจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 12,000 บาท* (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 3,500 บาท* (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)
 • Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 1,000 บาท* (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

 • Fun Ride 10 กม. ไม่มีค่าสมัคร

 

[ช่วงราคาปกติ Regular Rate] ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย]

ประเภททีมจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 24,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)
 • Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

 • Fun Ride 10 กม. ไม่มีค่าสมัคร

*การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับสมัครในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) หรือจำนวนผู้สมัครเต็มก่อนกำหนด

 

Entry Fee – Excluded of service fees
Registration opens from 14th May – 16th June 2019 (at 23.59hr of Thailand)
*** The registration will automatically disable once reached its target
[Special Rate for Early Bird Rate Period
from 14th – 31st May 2019 until 23.59hr of Thailand Time]

Long Distance Team Race
– Stage Race 3 Days – Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 12,000*
(VAT+Registration fee are not included)

Long Distance Individual
– Stage Race 3 Days Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 3,500*
(VAT+Registration fee are not included)
– Stage Race 1 Day Entry fee without accommodation at THB 1,000*
(VAT+Registration fee are not included)

Short Distance Individual (Fun Ride) 28th – 30th June 2019
– Fun Ride 10KM at no entry fee
* Online registration will closed on 16th June 2019 at 23:59PM (of Thailand) or in case
participant exceeds its quota.

 

[Regular Rate]
From 1st – 10th June 2019 until 23.59pm until of Thailand Time

Long Distance Team Race
– Stage Race 3 Days – Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 24,000*
(VAT+Registration fee are not included)

Long Distance Individual
– Stage Race 3 Days Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 6,000*
(VAT+Registration fee are not included)
– Stage Race 1 Day Entry fee without accommodation at THB 1,500*
(VAT+Registration fee are not included)

 

Short Distance Individual (Fun Ride) 28th – 30th June 2019
– Fun Ride 10KM at no entry fee
* Online registration will closed on 16th June 2019 at 23:59PM (of Thailand) or in case
participant exceeds its quota.

[สิทธิประโยชน์ที่ได้รับต่อคน]

 

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (3 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 3 วัน 3 สเตจ

– ห้องพัก 4 วัน / 3 คืน (โรงแรม Official Hotel ระดับ 3 ดาวขึ้นไป ห้องละ 2 คนต่อคืน)

– เสื้อจักรยาน Official Cycling Jersey 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) 3 สเตจ

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2562 (อาหารค่ำ 1 มื้อ)

– อาหารเช้า จำนวน 3 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรอย่างเป็นทางการแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

หมายเหตุ:

-ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์ และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปแข่งขันในปีต่อไปได้

-ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบการรับสมัคร 4% (Service Fee)

-ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับผู้ติดตาม /ทีมงาน 2,500 บาทต่อ 3 คืนต่อห้อง พัก  2 ท่าน (เฉพาะคืนวันที่ 27, 28, 29 มิถุนายน 2562 เท่านั้น) (ไม่ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล)

-จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท ตลอดทัวนาเม้นท์ (หากผู้สมัครในประเภททีมต้องการพักห้องเดี่ยว)

 

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (1 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 1 วัน 1 สเตจ

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัวสำหรับประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) ในสเตจที่แข่งขัน

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2562 (อาหารค่ำ 1 มื้อ) หากไม่ร่วมงานถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถทดแทนได้

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรผลการแข่งขันแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

หมายเหตุ:

-ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์ และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปแข่งขันในปีต่อไปได้

-ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบการรับสมัคร 4% (Service Fee)

 

ประเภทเดี่ยว FUN RIDE 10 กม.

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย)

– เบอร์แข่งขัน

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

 

[Entitlements]
Individual 3 Stages race or Team 3 Stage race (3days)
1. Participate in a race, 3 days – 3 stages
2. 4 days – 3 nights accommodation (3-star official hotel, 2 persons per night per room)
3. 1 Official Cycling Jersey (4 jerseys for team)
4. 1 Official T-Shirt (4 T-Shirts for team)
5. Medal from 3 stages (once crosses the finish line)
6. Athlete shuttle bus, throughout the race period
7. A welcome dinner (1 meal) on Thursday 27th June 2019.
8. 3 breakfasts (before a race starts)
9. 3 lunches (after a race ends)
10. Accidental insurance during the race
11. Race bibs + International standard timing system
12. Official E-Certification
Remarks:
– Tickets are non-transferable, non returnable and non refundable on any circumstances.
– Tickets CANNOT be transferred to next year’s event.
– Service fee of 4% is NOT included in the price written above
– A fee for follower is 2,500 THB 2 persons per 3 nights per room (27, 28, 29 June 2019 only) (Ineligible to receive jersey and medals)
– A fee For a private room of 1 person costs extra 1,500 THB.

 

Every registrant is entitled to:
1. Participate in a race, 1 day – 1 stage
2. Official T-Shirt (4 t-shirts for Team)
3. A medal (once crosses the finish line)
4. Athlete shuttle bus, throughout the race period
5. A welcome party of 27th June 2019 (1 Dinner) Ticket is non-transferable; unable to
change its date.
6. 1 breakfast (before a race starts)
7. 1 lunch (after a race ends)
8. Accidental insurance during a race
9. Race bibs + International standard timing system
10. Official E-Certification

Remarks:
– Tickets are non-transferable, non returnable and non refundable on any circumstances.
– Tickets CANNOT be transferred to next year’s event.
– Service fee of 8% is NOT included in the price written above
– A fee for follower is 2,500 THB 2 persons per night per room (Ineligible to receive jersey and medals)
– A fee For a private room of 1 person costs extra 1,200 THB.
Short Distance Individual Fun Ride 10KM.
– 1 Official T-Shirt
– A Medal
– Race bib
– 1 breakfast (before a race starts)
– 1 lunch (after a race ends)

ENTER NOW AND SAVE MORE! / สมัครแข่งขัน กดที่นี่!

*การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) หรือผู้สมัครเต็มก่อนกำหนด

 

วิธีการสมัคร (Registration)


1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtrileague.com และชำระเงินออนไลน์โดยผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (บัตรเงินสด) หรือบัตร ATM รุ่นใหม่ทีมีสัญลักษณ์ VISA / MASTER เท่านั้น
2. สมัครด้วยตัวเอง ที่บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 518/5 All Star Golf Complex  ชั้น 2  ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2957-5880 โทรสาร 0-2957-5881 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ)

 

Registration Method
1. Online registeration at www.thailandtrileague.com though online payment via credit card or debit
card (cash card) or new generation ATM card that has a VISA / MASTERCARD
only.
2. Self registeration at Tri-League (Thailand) at 518/5 All Star Golf Complex Soi Saha Kan Pramun, Pracha-Uthit rd. Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel (+66) 0
2957-5880 Fax (+66) 0 2957-5881 (Monday – Friday from 10.00-17.00hrs.
Closes on Saturday – Sunday)

PRIZE MONEY & AWARDS

เงินรางวัล & ถ้วยรางวัล

ประเภทจักรยานทางไกล (STAGE RACE)

 

All finishers will receive a finisher medal and trophies will be awarded to the top position in categories of open or age-groups for each stages. In addition we will have cash prizes to our top finishers. The table below shows the price money amount in Thailand Baht (THB). All age group athletes must compete in the age group division corresponding to the athlete’s age on December 31st.

ผู้แข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึก (Finisher Medal) ทุกท่าน หากสามารถผ่านเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนด ยกเว้น ถูกตัดสิทธิ์จากการทำผิดกฎและกติกาของการแข่งขัน สำหรับผู้แข่งขันในประเภทกลุ่มอายุ

 

ผลการแข่งขันและรางวัล

ผู้แข่งขันในประเภทต่างๆ (ชาย-หญิง) จะได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทคะแนนรวม 3 สเตจ (GENERAL CLASSIFICATION – 3 STAGES)

รุ่นทั่วไป ชาย (Male Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นทั่วไป หญิง (Female Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

ทีม (Team)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ ชาย (Male Age Groups) 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ หญิง (Female Age Groups) 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นเยาวชน ชาย (Boy Junior) Under 18 yrs

 • ชนะเลิศ ได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับของรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับของรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นมือใหม่ ชาย (Male Novice) หรือรุ่นท่องเที่ยว ชาย

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

รุ่นมือใหม่ หญิง (Female Novice) หรือรุ่นท่องเที่ยว หญิง

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

ประเภทผู้ชนะในแต่ละสเตจ (ONE DAY CLASSIFICATION – 1 STAGE)

รุ่นทั่วไป ชาย (Male Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นทั่วไป หญิง (Female Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

ทีม (Team)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ ชาย (Male Age Groups) 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ หญิง (Female Age Groups) 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ4

 

รุ่นเยาวชน ชาย (Boy Junior) Under 18 yrs

 • ชนะเลิศ เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นมือใหม่ ชาย (Male Novice) หรือ ุรุ่นท่องเที่ยว ชาย

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

รุ่นมือใหม่ หญิง (Female Novice) หรือรุ่นท่องเที่ยว หญิง

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

หมายเหตุ  ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษีในอัตรา 5% โดยคำนวณจากเงินรางวัลที่ได้รับ

 

 

PRIZE MONEY & AWARDS

 

STAGE RACE

Every participant will be awarded with a finisher medal, once crosses the finish line. EXCEPT

those violates the rule and regulations of the race. Participant from any categories (MaleFemale)

will be awarded as follows:

 

GENERAL CLASSIFICATION – 3 STAGES

Male Open

 • Winner will be awarded with THB 50,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 30,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 20,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 15,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 10,000 + Trophy

 

Female Open

 • Winner will be awarded with THB 20,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 10,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 7,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy

 

Team

 • Winner will be awarded with THB 40,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 30,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 20,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 10,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy

 

Male Age Groups 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 10,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 7,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy

 

Female Age Groups 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 8,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy

 

Boy Junior Under 18 yrs

 • Winner will be awarded with souvernir value of THB 5,000 + Overall Winner
 • Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with souvenir valur of THB 4,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with souvenir value of THB 3,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy

 

Male Novice (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

Female Novice  (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

2) STAGE RACE (STAGE CLASSIFICATION)

Male Open

 • Winner will be awarded with THB 10,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 7,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Female Open

 • Winner will be awarded with THB 5,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 1,000 + Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Team

 • Winner will be awarded with THB 12,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 6,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy

 

Male Age Groups 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 5,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 1,000 + Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Female Age Groups 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 3,000 + Stage Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 1,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Boy Junior Under 18 yrs

 • Winner will be awarded with Stage Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy

 

Male Novice (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

Female Novice (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

**Remark 5% Tax shall be deducted from awarded participants

ENTRY FEES & PRIZE MONEY

ค่าสมัคร (Entry Fee) ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 (เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย)

ยกเว้นหากมีจำนวนผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวน ระบบรับสมัครจะถูกปิดในทันที

 

[ช่วงราคาพิเศษ Early Bird Rate] ระหว่างวันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย]

ประเภททีมจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 12,000 บาท* (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 3,500 บาท* (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)
 • Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 1,000 บาท* (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

 • Fun Ride 10 กม. ไม่มีค่าสมัคร

 

[ช่วงราคาปกติ Regular Rate] ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย]

ประเภททีมจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 24,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานทางไกล

 • Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)
 • Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

 • Fun Ride 10 กม. ไม่มีค่าสมัคร

*การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับสมัครในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) หรือจำนวนผู้สมัครเต็มก่อนกำหนด

 

Entry Fee – Excluded of service fees
Registration opens from 14th May – 16th June 2019 (at 23.59hr of Thailand)
*** The registration will automatically disable once reached its target
[Special Rate for Early Bird Rate Period
from 14th – 31st May 2019 until 23.59hr of Thailand Time]

Long Distance Team Race
– Stage Race 3 Days – Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 12,000*
(VAT+Registration fee are not included)

Long Distance Individual
– Stage Race 3 Days Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 3,500*
(VAT+Registration fee are not included)
– Stage Race 1 Day Entry fee without accommodation at THB 1,000*
(VAT+Registration fee are not included)

Short Distance Individual (Fun Ride) 28th – 30th June 2019
– Fun Ride 10KM at no entry fee
* Online registration will closed on 16th June 2019 at 23:59PM (of Thailand) or in case
participant exceeds its quota.

 

[Regular Rate]
From 1st – 10th June 2019 until 23.59pm until of Thailand Time

Long Distance Team Race
– Stage Race 3 Days – Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 24,000*
(VAT+Registration fee are not included)

Long Distance Individual
– Stage Race 3 Days Entry fee with Three (3) nights accommodation at THB 6,000*
(VAT+Registration fee are not included)
– Stage Race 1 Day Entry fee without accommodation at THB 1,500*
(VAT+Registration fee are not included)

 

Short Distance Individual (Fun Ride) 28th – 30th June 2019
– Fun Ride 10KM at no entry fee
* Online registration will closed on 16th June 2019 at 23:59PM (of Thailand) or in case
participant exceeds its quota.

[สิทธิประโยชน์ที่ได้รับต่อคน]

 

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (3 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 3 วัน 3 สเตจ

– ห้องพัก 4 วัน / 3 คืน (โรงแรม Official Hotel ระดับ 3 ดาวขึ้นไป ห้องละ 2 คนต่อคืน)

– เสื้อจักรยาน Official Cycling Jersey 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) 3 สเตจ

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2562 (อาหารค่ำ 1 มื้อ)

– อาหารเช้า จำนวน 3 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรอย่างเป็นทางการแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

หมายเหตุ:

-ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์ และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปแข่งขันในปีต่อไปได้

-ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบการรับสมัคร 4% (Service Fee)

-ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับผู้ติดตาม /ทีมงาน 2,500 บาทต่อคืนต่อห้อง (พัก 2 ท่าน) (ไม่ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล)

-จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท ตลอดทัวนาเม้นท์ (หากผู้สมัครในประเภททีมต้องการพักห้องเดี่ยว)

 

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (1 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 1 วัน 1 สเตจ

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัวสำหรับประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) ในสเตจที่แข่งขัน

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2562 (อาหารค่ำ 1 มื้อ) หากไม่ร่วมงานถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถทดแทนได้

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรผลการแข่งขันแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

หมายเหตุ:

-ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์ และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปแข่งขันในปีต่อไปได้

-ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบการรับสมัคร 4% (Service Fee)

 

ประเภทเดี่ยว FUN RIDE 10 กม.

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย)

– เบอร์แข่งขัน

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

 

[Entitlements]
Individual 3 Stages race or Team 3 Stage race (3days)
1. Participate in a race, 3 days – 3 stages
2. 4 days – 3 nights accommodation (3-star official hotel, 2 persons per night per room)
3. 1 Official Cycling Jersey (4 jerseys for team)
4. 1 Official T-Shirt (4 T-Shirts for team)
5. Medal from 3 stages (once crosses the finish line)
6. Athlete shuttle bus, throughout the race period
7. A welcome dinner (1 meal) on Thursday 27th June 2019.
8. 3 breakfasts (before a race starts)
9. 3 lunches (after a race ends)
10. Accidental insurance during the race
11. Race bibs + International standard timing system
12. Official E-Certification
Remarks:
– Tickets are non-transferable, non returnable and non refundable on any circumstances.
– Tickets CANNOT be transferred to next year’s event.
– Service fee of 4% is NOT included in the price written above
– A fee for follower is 2,500 THB 2 persons per night per room (Ineligible to receive jersey and medals)
– A fee For a private room of 1 person costs extra 1,200 THB.

 

Every registrant is entitled to:
1. Participate in a race, 1 day – 1 stage
2. Official T-Shirt (4 t-shirts for Team)
3. A medal (once crosses the finish line)
4. Athlete shuttle bus, throughout the race period
5. A welcome party of 27th June 2019 (1 Dinner) Ticket is non-transferable; unable to
change its date.
6. 1 breakfast (before a race starts)
7. 1 lunch (after a race ends)
8. Accidental insurance during a race
9. Race bibs + International standard timing system
10. Official E-Certification

Remarks:
– Tickets are non-transferable, non returnable and non refundable on any circumstances.
– Tickets CANNOT be transferred to next year’s event.
– Service fee of 8% is NOT included in the price written above
– A fee for follower is 2,500 THB 2 persons per night per room (Ineligible to receive jersey and medals)
– A fee For a private room of 1 person costs extra 1,200 THB.
Short Distance Individual Fun Ride 10KM.
– 1 Official T-Shirt
– A Medal
– Race bib
– 1 breakfast (before a race starts)
– 1 lunch (after a race ends)

REGISTER FOR THE GREAT MEKONG BIKE RIDE HERE

PRIZE MONEY & AWARDS

เงินรางวัล & ถ้วยรางวัล

ประเภทจักรยานทางไกล (STAGE RACE)

 

All finishers will receive a finisher medal and trophies will be awarded to the top position in categories of open or age-groups for each stages. In addition we will have cash prizes to our top finishers. The table below shows the price money amount in Thailand Baht (THB). All age group athletes must compete in the age group division corresponding to the athlete’s age on December 31st.

ผู้แข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึก (Finisher Medal) ทุกท่าน หากสามารถผ่านเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนด ยกเว้น ถูกตัดสิทธิ์จากการทำผิดกฎและกติกาของการแข่งขัน สำหรับผู้แข่งขันในประเภทกลุ่มอายุ

 

ผลการแข่งขันและรางวัล

ผู้แข่งขันในประเภทต่างๆ (ชาย-หญิง) จะได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทคะแนนรวม 3 สเตจ (GENERAL CLASSIFICATION – 3 STAGES)

รุ่นทั่วไป ชาย (Male Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นทั่วไป หญิง (Female Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

ทีม (Team)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ ชาย (Male Age Groups) 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ หญิง (Female Age Groups) 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นเยาวชน ชาย (Boy Junior) Under 18 yrs

 • ชนะเลิศ ได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับของรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับของรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นมือใหม่ ชาย (Male Novice) หรือรุ่นท่องเที่ยว ชาย

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ไม่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

รุ่นมือใหม่ หญิง (Female Novice) หรือรุ่นท่องเที่ยว หญิง

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ไม่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

ประเภทผู้ชนะในแต่ละสเตจ (ONE DAY CLASSIFICATION – 1 STAGE)

รุ่นทั่วไป ชาย (Male Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นทั่วไป หญิง (Female Open)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

ทีม (Team)

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Overall Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ ชาย (Male Age Groups) 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นกลุ่มอายุ หญิง (Female Age Groups) 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ4

 

รุ่นเยาวชน ชาย (Boy Junior) Under 18 yrs

 • ชนะเลิศ เสื้อผู้ชนะเลิศ Stage Winner Jersey + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

รุ่นมือใหม่ ชาย (Male Novice) หรือ รุ่นท่องเที่ยว ชาย

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ไม่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

รุ่นมือใหม่ หญิง (Female Novice) หรือรุ่นท่องเที่ยว หญิง

 • ไม่มีเงินรางวัล เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยว
 • เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ไม่ต้องการมาร่วมปั่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง ว่าจะสามารถผ่านด่านทดสอบความแกร่งในสเตจต่างๆ ได้หรือไม่

 

หมายเหตุ  ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษีในอัตรา 5% โดยคำนวณจากเงินรางวัลที่ได้รับ

 

 

PRIZE MONEY & AWARDS

 

STAGE RACE

Every participant will be awarded with a finisher medal, once crosses the finish line. EXCEPT

those violates the rule and regulations of the race. Participant from any categories (MaleFemale)

will be awarded as follows:

 

GENERAL CLASSIFICATION – 3 STAGES

Male Open

 • Winner will be awarded with THB 50,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 30,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 20,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 15,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 10,000 + Trophy

 

Female Open

 • Winner will be awarded with THB 20,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 10,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 7,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy

 

Team

 • Winner will be awarded with THB 40,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 30,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 20,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 10,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy

 

Male Age Groups 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 10,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 7,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy

 

Female Age Groups 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 8,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy

 

Boy Junior Under 18 yrs

 • Winner will be awarded with souvernir value of THB 5,000 + Overall Winner
 • Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with souvenir valur of THB 4,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with souvenir value of THB 3,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy

 

Male Novice (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

Female Novice  (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

2) STAGE RACE (STAGE CLASSIFICATION)

Male Open

 • Winner will be awarded with THB 10,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 7,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 5,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Female Open

 • Winner will be awarded with THB 5,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 1,000 + Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Team

 • Winner will be awarded with THB 12,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 8,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 6,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy

 

Male Age Groups 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs, 50 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 5,000 + Overall Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 4,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with THB 3,000 + Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with THB 1,000 + Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Female Age Groups 18-39 yrs, 40 yrs and over

 • Winner will be awarded with THB 3,000 + Stage Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with THB 2,000 + Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy
 • 5th Runner up will be awarded with trophy
 • 6th Runner up will be awarded with trophy
 • 7th Runner up will be awarded with trophy
 • 8th Runner up will be awarded with trophy
 • 9th Runner up will be awarded with trophy

 

Boy Junior Under 18 yrs

 • Winner will be awarded with Stage Winner Jersey + Trophy
 • 1st Runner up will be awarded with Trophy
 • 2nd Runner up will be awarded with Trophy
 • 3rd Runner up will be awarded with Trophy
 • 4th Runner up will be awarded with Trophy

 

Male Novice (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

Female Novice (Touring Ride)

 • No Prize Money
 • Suitable for all participants who want to achieve the challenge of each stage.

 

**Remark 5% Tax shall be deducted from awarded participants

REGISTER FOR THE GREAT MEKONG BIKE RIDE HERE

ROUTE MAPS เส้นทางแข่งขัน

Stage 1 (Day 1) Nakhon Phanom – Sakon Nakhon 100 km (King of Speed)

สเตจที่ 1 (วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 62) จังหวัดนครพนม – จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 100 กม.

ปล่อยตัว: เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

สเตจแรก กับความท้าทายด้านความเร็วของผู้แข่งขัน สตาร์ดจากลานพญาศรีสัตตนาคราช Landmark สำคัญของจังหวัด มุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนคร โดยใช้ถนนทางหลวงเส้นหลัก ระยะทางประมาณ 95 กม. เส้นทางนี้เป็นเส้นทางราบ ผู้แข่งขันทุกท่านจะได้ประลองสปีดของแต่ละท่านกันอย่างแท้จริง อุปสรรคสำคัญของสเตจนี้ คือ ลมปะทะ ในบางช่วง ซึ่งหากใครหลุดกลุ่ม มีสิทธิ์ไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียว เส้นชัยจะอยู่ ณ บริเวณ ประตูเมืองจังหวัดสกลนคร นั่นเอง

Stage 1: Nakorn Phanom – Sakon Nakhon

Starts from Paya Sri Satta Nakarat Landmark (Naga Statue) in Nakhon Phanom and ends at Sakon Nakhon City Gate

95km, elevation gain 173m., loss 190m.

Race starts at 8am on 28 June 2019

Race cut of time is 13:45hrs.
The challenge of speed is being tested at the first stage from starting point Paya Sri Satta Nakarat (Naga Statue) landamark of Nakhon Phanom to Sakon Nakhon’s Famous City Gate. The route is 95km on flat highway. Every Participant truly use the speed and tackle with winds that come partially on the route. If one’s failed as
riding in the peloton, then there is no chance to join in with a group again. The Finish line is at Sakon Nakhon City Gate.

View Strava map

Stage 2 (Day 2) Sakon Nakhon – Mukdahan 150 km (King of Endurance)

สเตจที่ 2 (วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 62) จังหวัดสกลนคร – จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 150 กม.

ปล่อยตัว: เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

สเตจนี้ ถือเป็นบททดสอบพลังกายและพลังใจของผู้แข่งขันอย่างแท้จริง ด้วยเส้นทางที่ยาวที่สุดของการแข่งขันจากประตูเมืองสกลนคร มุ่งหน้าไปเข้าเส้นชัยที่บริเวณหอแก้วมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยความท้าทาย เริ่มจากปั่นบนทางหลวงหลักของจังหวัด มุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติภูผายล ที่จะมีลักษณะแบบ Rolling เนินสลับทางเรียบ โดยจะเข้าเส้นชัยบริเวณหอแก้วมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

Stage 2: Sakon Nakhon – Mukdahan

Starts from Sakon Nakhon City Gate and ends at Mukdahan Tower

150km, elevation gain 907m., loss 726m.

Race starts at 7am on 29 June 2019

Race cut of time is 15.00hrs.
The intense physical and mental test challenge, with its elongated route from Sakon Nakhon City Gate to Mukdahan Tower, Mukdahan. Participants ride along a
highway heading toward Pha Pha Yol National Park and “rolling” on hilly courses. Cross the finish line at Mukdahan Tower, the famous travel spot of Mukdahan Province

View Strava map

Stage 3 (Day 3) Mukdahan – Nakhon Phanom 125km (King of Khong)

สเตจที่ 3 (วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย.62) จังหวัดมุกดาหาร – จังหวัดนครพนม ระยะทาง 125 กม.

ปล่อยตัว: เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ปิดการแข่งขัน ด้วยสเตจแห่งความท้าทาย ด้วยเส้นทางปั่นเลียบแม่น้ำโขงจากจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนม ผู้แข่งขันจะได้ปั่นผ่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จุดท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด โดยเส้นชัยของสเตจนี้จะอยู่บริเวณหน้า ลานพญาศรีสัตตนาคราช อีกหนึ่ง Landmark สำคัญของจังหวัด

Stage 3: Mukdahan – Nakhon Phanom

Starts from Mukdahan Tower – Paya Sri Satta Nakarat Landmark (Naga Statue)

127 km, elevation gain 129m., loss 125m.

Race starts at 8am on 30 June 2019

Race cut off time is 13.45hrs.

End the race with a challenging route along Mekong River from Mukdahan to
Nakhon Phanom. Participant will cycling their way pass the Second Thai-Laos Friendship Bridge and Phra That Phanom Temple, the famous landmark The finish line of this stage locates at
Paya Sri Satta Nakarat Statue, another important landmark of Nakhon Phanom province.

View Strava map

FUN RIDE 10KM

ประเภทจักรยานระยะสั้น 10 กม.

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 เวลา 08.45 น.  ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย.62 เวลา 07.45 น.  ณ ประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย.62 เวลา 08.45 น.ณ หอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

to be announced soon!

IMPORTANT: All information published on this website is subject to change or expiration without notice. Please make regular checks for the latest information and updates.

EVENT SCHEDULE กำหนดการของการแข่งขัน

กำหนดการ

มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทยลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2562

(THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019)

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

 

12.00 น. กองอำนวยการแข่งขันเปิดทำการ
14.00 น. คณะนักกีฬาเดินทางมาถึง เช็คอินโรงแรมที่พัก
16.00 – 19.30 น. นักกีฬาลงทะเบียน รับอุปกรณ์แข่งขัน
16.00 – 19.00 น. บู้ท Expo เปิด / ตรวจเช็คจักรยาน Bike Mechanic Service
17.30 – 19.00 น. ประชุมผู้แข่งขัน Race Briefing
17.30 – 19.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้แข่งขัน Welcome Party
19.30 น. กองอำนวยการแข่งขันปิดทำการ

 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

 

05.00 น. กองอำนวยการแข่งขันเปิดทำการ
05.30 – 06.30 น. นักกีฬาลงทะเบียน รับอุปกรณ์แข่งขัน
06.00 – 06.30 น. นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน
06.45 น. นักกีฬารายงานตัว
06.45 – 06.55 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (สเตจที่ 1 ระยะทาง 100 กม.)
07.00 – 07.15 น. ปล่อยตัว ประเภททีม Team (4 คน)
07.30 น. ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Male Open (มืออาชีพ)
ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Male Age Group 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs
ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Female Open & Female Age Groups & Male 50 yrs & over
ปล่อยตัว ประเภทเยาวชน Juniors
07.35 น. ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Touring (ท่องเที่ยว)
07.40 น. ปล่อยตัว ประเภท FUN RIDE 10K
9.05 น. นักกีฬาคนแรกเข้าเส้นชัย ณ ประตูเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
10.30 – 12.30 น. พิธีมอบรางวัล (สเตจที่ 1)
11.10 น. นักกีฬาคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย
11.10 น. สิ้นสุดการแข่งขัน (Cut-Off)
10.00 – 13.00 น. นักกีฬารับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณประตูเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
12.00 – 14.00 น. บริการรถรับส่ง (สนามแข่งขัน – โรงแรมที่พัก)
14.00 น. กองอำนวยการแข่งขันปิดทำการ

 

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ประตูเมือง จังหวัดสกลนคร

 

05.00 น. กองอำนวยการแข่งขันเปิดทำการ
05.30 – 06.30 น. นักกีฬาลงทะเบียน รับอุปกรณ์แข่งขัน
06.00 – 06.30 น. นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน
06.45 น. นักกีฬารายงานตัว
06.45 – 06.55 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (สเตจที่ 2 ระยะทาง 150 กม.)
07.00 – 07.15 น. ปล่อยตัว ประเภททีม Team (4 คน)
07.30 น. ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Male Open (มืออาชีพ)
ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Male Age Group 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs
ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Female Open & Female Age Groups & Male 50 yrs & over
ปล่อยตัว ประเภทเยาวชน Juniors
07.35 น. ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Touring (ท่องเที่ยว)
07.40 น. ปล่อยตัว ประเภท CITY RIDE 10K
10.25 น. นักกีฬาคนแรกเข้าเส้นชัย ณ หอแก้วมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
12.30 – 14.00 น. พิธีมอบรางวัล (สเตจที่ 2)
14.00 น. นักกีฬาคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย
14.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน (Cut-Off)
11.30 – 15.30 น. นักกีฬารับประทานอาหารกลางวัน ณ หอแกวมุกดาหาร
12.30 – 15.30 น. บริการรถรับส่ง (สนามแข่งขัน – โรงแรมที่พัก)
15.45 น. กองอำนวยการแข่งขันปิดทำการ

 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ หอแก้วมุกดาหาร

 

05.00 น. กองอำนวยการแข่งขันเปิดทำการ
05.30 – 06.30 น. นักกีฬาลงทะเบียน รับอุปกรณ์แข่งขัน
06.00 – 06.30 น. นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน
06.45 น. นักกีฬารายงานตัว
06.45 – 06.55 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (สเตจที่ 3 ระยะทาง 125 กม.)
07.00 – 07.15 น. ปล่อยตัว ประเภททีม Team (4 คน)
07.30 น. ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Male Open (มืออาชีพ)
ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Male Age Group 18-29 yrs, 30-39 yrs, 40-49 yrs.
ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Female Open & Female Age Groups & Male 50 yrs & over
ปล่อยตัว ประเภทเยาวชน Juniors
07.35 น. ปล่อยตัว ประเภทบุคคล Touring (ท่องเที่ยว)
07.40 น. ปล่อยตัว ประเภท CITY RIDE 10K
10.00 น. นักกีฬาคนแรกเข้าเส้นชัย ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม
11.00 – 13.00 น. พิธีมอบรางวัล
12.35 น. นักกีฬาคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย
12.35 น. สิ้นสุดการแข่งขัน (Cut-Off)
10.30 – 14.00 น. นักกีฬารับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม
10.00 – 14.00 น. บริการรถรับส่ง (สนามแข่งขัน – สนามบิน)
14.00 น. เป็นต้นไป คณะนักกีฬาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
12.35 น. สิ้นสุดการแข่งขัน (Cut-Off)

           

Schedule

The Great Mekong Bike Ride 2019 

28th – 30th June 2019 Nakhon Phanom, Sakon Nakhon and Mukdahan 

 

Thursday 27th June2019 At Paya Sri Satta Nakarat Landmark, Nakhon Phanom

 

12.00 Opening tournament office
14.00 Athletes arrive to the hotel
16.00 – 19.30 Registration and race pack collection
16.00 – 19.00 Opening Expo/ Bike Mechanic Service
17.30 – 19.00 Race Briefing
17.30 – 19.30 Welcome Party
19.30 Closing tournament office

 

Friday 28th June 2019 At Paya Sri Satta Nakarat Landmark, Nakhon Phanom

 

05.00 Opening tournament office
05.30 – 06.30 Registration and race pack collection
06.00 – 06.30 Athletes prepare for the race
06.45 Start area opens
06.45 – 06.55 Opening Ceremony (Stage 1 of 100 km.)
07.00 – 07.15 Team (4 members) Category starts
07.30 Male Open (Pro) starts
Male Age Group 30-39 yrs, 40-49 yrs starts
Female Open & Female Age Group & Male 50 yrs & over starts
Juniors Category starts
07.35 Touring Category starts
07.40 Fun Ride 10k starts
9.05 First athlete crosses finish line at Sakon Nakhon City Gate, Sakon Nakhon
10.30 – 12.30 Award Ceremony Stage 1
11.10 Last athlete crosses finish line
11.10 Cut off time
10.00 – 13.00 Opening recovery zone at Sakon Nakhon City Gate, Sakon Nakhon
10.00 – 14.00 Operating shuttle bus (race venue to hotels)
14.00 Closing tournament office

 

Saturday 29th June 2019 Sakon Nakhon City Gate, Sakon Nakhon

 

05.00 Opening tournament office
05.30 – 06.30 Registration and race pack collection
06.00 – 06.30 Athletes prepare for the race
06.45 Start area opens
06.45 – 06.55 Opening Ceremony (Stage 2 of 150 km.)
07.00 – 07.15 Team (4 members) Category starts
07.30 Male Open (Pro) starts
Male Age Group 30-39 yrs, 40-49 yrs starts
Female Open & Female Age Group & Male 50yrs & over starts
Juniors Category starts
07.35 Touring Category starts
07.40 Fun Ride 10k starts
10.25 First athlete crosses the finish line at Sakon Nakhon City Gate
12.30 – 14.00 Award Ceremony (Stage 2)
14.00 Last athlete crosses the finish line
14.00 Cut-Off time for all categories
11.30 – 15.30 Opening Recovery zone at Mukdahan Tower
12.30 – 15.30 Operating shuttle bus (race venue to hotels)
15.45 Closing tournament office

 

Sunday 30th May 2019 at Mukdahan Tower, Mukdahan

 

05.00 Opening tournament office
05.30 – 06.30 Registration and race pack collection
06.00 – 06.30 Athletes prepare for the race
06.45 Start area opens
06.45 – 06.55 Opening Ceremony (Stage 3 of 125 km.)
07.00 – 07.15 Team (4 members) Category starts
07.30 Male Open (Pro) starts

Male Age Group 30-39 yrs, 40-49 yrs starts

Female Open & Female Age Group & Male 50 yrs & over starts

Juniors Category starts

07.35 Touring Category starts
07.40 Fun Ride 10k starts
10.00 First athlete crosses the finish line at Paya Sri Satta Nakarat Landmark, Nakhon Phanom
11.00 – 13.00 Award Ceremony
12.35 Last athlete crosses the finish line
12.35 Cut-Off time for all categories
10.30 – 14.00 Opening Feed and Recovery zone at Paya Sri Satta Nakarat Landmark, Nakhon Phanom
12.00 – 14.00 Operating of shuttle bus (race venue to airport)
14.00 onward Athlete depart safely
14.30 Closing tournament office/ Finishing race

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายจัดการแข่งขัน

โทรศัพท์ 02-957-5881  โทรสาร 02-957-5880

อีเมล์ thailandtrileague@gmail.com     facebook: thailandtrileagueseries

RULES & REGULATIONS กติกาของการแข่งขัน

 

GENERAL AGREEMENT

 

 • The Great Mekong bike ride (‘The Event’) is organised under the GMBROC (The Great Mekong Bike Ride Organizing Committee) rules and regulations.
 • The Organisers reserve the right to limit and refuse entries.
 • The Organisers reserve the right to remove any participant deemed physically incapable of continuing the race.
 • The Organisers reserve the right to amend the Rules and Regulations without prior notification.
 • The Organisers reserve the right to amend the race course with prior notice to participants.
 • In the event of inclement weather, the Organisers reserve the right to delay the commencement of the race, shorten the race, modify the course or cancel the race without any refund of registration fees.
 • At any point in time, the Organisers reserve the right to cancel the race without any refund of registration fees.

 

 

ข้อตกลงทั่วไป – General Agreement

 

§   การจัดงาน The Great Mekong Bike Ride 2019 จัดขึ้นโดย คณะกรรมการจัดงาน The Great Mekong Bike Ride หรือ The Great Mekong Bike Ride Organizing Committee (GMBROC)

§   คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้สมัคร และปฎิเสธการรับสมัคร

§   คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ที่ตัดสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ในกรณีที่มีเหตุอันควร ทั้งนี้รวมถึงการใช้คำไม่สุภาพ หรือ การแสดงกิริยามารยาทที่ไม่สมควร

§   คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎและกติกาการแข่งขันตามที่เห็นควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§   คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางการแข่งขันโดยตามที่เห็นควร ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§   คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการของการแข่งขัน หรือยกเลิกการแข่งขัน ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย โดยที่ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

§   การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อโต้แย้งใดๆให้ทำภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขัน

§   อุบัติเหตุและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างแข่งขันต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือทรัพย์สินของผู้ร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจากกรณีใดๆ ก็ตาม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถฟ้องร้องจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันหรือผู้จัดการแข่งขันได้

 

 

RACE ENTRY / การสมัคร

 

 • Participants must at least be 16 years old to take part in the races.
 • Participants under 18 years old must provide parental consent to take part in the event.
 • On-the-spot entries will not be accepted.
 • GMBROC (The Great Mekong Bike Ride Organizing Committee) will not be responsible for any disputes arising from incomplete and/or incorrect entry details given by the participants.
 • Changes to race distance are permitted. An admin fee of 5oo THB will apply per change. All changes must be made by registration close date.
 • Race entries are non-transferable. Any person doing so will be held responsible in case of an accident arising from or provoked by the other person during the race. The BMBROC reserve the right to exclude both parties from future events.
 • Once the registration form has been processed, there will be no refund for the participants who, for whatever reason, eventually do not take part.

 

 

การสมัคร – Race Entry

 

§   ผู้ร่วมเข้าการแข่งขันต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีบริบูรณ์ในการแข่งขัน

§   ผู้ร่วมเข้าการแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องได้เซ็นหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการแข่งขัน

§   ไม่มีการสมัคร ณ วันแข่งขัน

§   คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดจากผู้สมัคร

§   การเปลี่ยนแปลงประเภท/รุ่นอายุ ของผู้เข้าแข่งขัน สามารถทำได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนหมดเขตการลงทะเบียน

§   ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันได้

§   คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากผู้อื่น หรือเกิดจากตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันเอง

§   เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับสมัครแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี ร่วมทั้งกรณีที่ไม่มาร่วมการแข่งขัน

 

 

EQUIPMENT / อุปกรณ์แข่งขัน

 

Rules and regulations For Individual entries

 

RACE EQUIPMENT

 

 

อุปกรณ์การแข่งขัน

 

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ แอโร่บาร์ (Aerobar) แฮนบาร์แบบไตรกีฬา (Tri-bar) การต่อเติมแฮนด์ หรือการใช้แฮนด์ยก

§   แฮนเดิลบาร์จะต้องถูกประกอบอย่างสมบูรณ์

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ล้อแบบดิสก์

§   ล้อที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน จะต้องอยู่ในรายการล้อที่ถูกอนุญาตโดย UCI โดยปรากฎใน NON-STANDARD WHEELS IN CONFORMITY WITH ARTICLE 1.3.018 – UNTIL 31.12.2015  หรือ  NON-STANDARD WHEELS IN CONFORMITY WITH ARTICLE 1.3.018 – SINCE 01.01.2016 เท่านั้น

§   อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้จักรยานที่ใช้ดิสก์เบรก

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ที่เก็บขวดน้ำที่ยึดกับหลังเบาะ

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้กระเป๋าสะพายน้ำ หรือ เป้น้ำ

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสวมใส่หูฟัง

§   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใส่หมวกกันกระแทก ตลอดเวลาการแข่งขัน

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้หมวกแบบแอโร่ (Aero Helmet) ที่มีรูปทรงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

§   เสื้อปั่นจักรยานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องคลุมไหล่ ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อที่ไม่มีแขน

§   ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดหมายเลขบนรถจักรยานและบนตัวนักแข่งในตำแหน่งที่คณะกรรมการระบุเท่านั้น

§   ผู้ที่ได้เวลารวมน้อยที่สุด หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละวัน ของแต่ละกลุ่ม จะต้องสวมใส่ Official Leader Jersey ในการแข่งขันในวันถัดไป

 

 

Race Rules for Individuals

 

 • Participant must attend the Race Briefing.
 • Private or personal vehicle are NOT allowed on course. GMBROC has an immediate right to terminate and disqualify participants to continue the race
 • Participants are advised to not fully rely on the neutral wheels and mechanics and bring spare tubes and a repair kit to fix punctures.

 

 

กติกา

 

§   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องเข้าร่วม Race Briefing ทุกครั้ง

§   ไม่อนุญาตให้รถผู้ติดตามของผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปในเส้นทางการแข่งขันระหว่างการแข่งขันโดยเด็ดขาด คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ที่ตัดสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันทันที

§   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องพกอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมจักรยานมาเองเท่านั้น ถ้ามีการพบเห็นการช่วยเหลือจากผู้ติดตาม ถือว่าผิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

 

 

RULES AND REGULATION FOR TEAM ENTRIES/ กติกาและข้อกำนด สำหรับประเภททีม

 

Race Equipment

 • Road Bike or Time Trial or Triathlon bike are allowed.
 • Triathlon handlebars, aerobars, bar extensions and bull horns are allowed for TEAM CATEGORY.
 • Wheels must have a minimum of 12 spokes. Disc wheels are not allowed.
 • Non-standard wheels must stated in NON-STANDARD WHEELS IN CONFORMITY WITH ARTICLE 3.018 – UNTIL 31.12.2015 or  NON-STANDARD WHEELS IN CONFORMITY WITH ARTICLE 1.3.018 – SINCE 01.01.2016
 • Disc brakes are allowed.
 • Bottle cage holders behind the seat are allowed.
 • Hydration back packs are allowed.
 • Headset are NOT allowed.
 • Participants must wear a securely fastened cycling helmet for the duration of the entire race/ride.
 • Aero-helmets are allowed.
 • Jerseys worn in the event must cover the shoulders. Sleeveless cycling jerseys are not allowed
 • The winner from each category must wear an Official Leader Jersey in the following race day.

 

อุปกรณ์การแข่งขัน

 

§   อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้จักรยานประเภทเสือหมอบ (Road Bike) หรือรถประเภท (Time Trial) หรือจักรยานไตรกีฬา (Triathlon Bike)

§   อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ แอโร่บาร์ (Aerobar) หรือ แฮนบาร์แบบไตรกีฬา (Tri-bar) หรือใช้แฮนด์ยก

§   แฮนเดิลบาร์จะต้องถูกประกอบอย่างสมบูรณ์

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ล้อแบบดิสก์

§   ล้อที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน จะต้องอยู่ในรายการล้อที่ถูกอนุญาตโดย UCI โดยปรากฎใน NON-STANDARD WHEELS IN CONFORMITY WITH ARTICLE 1.3.018 – UNTIL 31.12.2015  หรือ  NON-STANDARD WHEELS IN CONFORMITY WITH ARTICLE 1.3.018 – SINCE 01.01.2016 เท่านั้น

§   อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้จักรยานที่ใช้ดิสก์เบรกได้

§   อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ที่เก็บขวดน้ำที่ยึดกับหลังเบาะได้

§   อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้กระเป๋าสะพายน้ำ หรือ เป้น้ำ ได้

§   ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสวมใส่หูฟัง

§   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใส่หมวกกันกระแทก ตลอดเวลาการแข่งขัน

§   เสื้อปั่นจักรยานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องคลุมไหล่ ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อที่ไม่มีแขน

§   ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีม จะต้องติดหมายเลขบนรถจักรยานและบนตัวนักแข่งในตำแหน่งที่คณะกรรมการระบุเท่านั้น

§   ทีมที่ได้เวลารวมน้อยที่สุด หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละวัน จะต้องสวมใส่ Official Leader Jersey ในการแข่งขันในวันถัดไป

 

 

PARTICIPANT OBLIGATIONS / กติตาผู้แข่งขัน

 

 • Participants must attend the race briefing.
 • No private service car or motorcycle is allowed to follow or assist participants during the race.
 • Participants must bring individual a repair kit to fix punctures. If found being assisted from a private service, the participants will be disqualified for the race.
 • Each team must consist of 4 members and must wear uniforms and start at same starting point.
 • Each team will be started as Time Trial Team at 1 minute a team (subjected to change without prior notice)
 • Each race day, the result will be used from the 3rd cyclist who crosses the finished line. There must be a minimum of 3 cyclists who crosses the finished line in order to qualify for Stage Day race. And to qualify for General Classification category.
 • Drafting of another team is NOT allowed between 12 meters, side of 2 meters. If were to overtake one’s team, must be done within 30 seconds. If team were to report will be suspended from the race.

 

 

Race Rules for Teams

 

§   ตัวแทนของทีมอย่างน้อย 1 คน ต้องเข้าร่วมฟัง Race Briefing ทุกครั้ง

§   ไม่อนุญาตให้รถผู้ติดตามของทีมที่เข้าแข่งขัน เข้าไปในเส้นทางการแข่งขันระหว่างการแข่งขันโดยเด็ดขาด คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ที่ตัดสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันทันที

§   แต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องพกอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมจักรยานมาเองเท่านั้น ถ้ามีการพบเห็นการช่วยเหลือจากผู้ติดตาม ถือว่าผิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

§   แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน 4 คนเท่านั้น ต้องใส่ชุดทีมเดียวกัน และออกพร้อมกันที่จุดเริ่มต้น

§   แต่ละทีมจะถูกปล่อยตัวแบบ Team Time Trial โดยปล่อยตัวห่างกันทีมละ 1 นาที

§   การตัดสินเวลาเข้าเส้นชัยของแต่ละทีมในการแข่งขันแต่ละวัน จะเลือกใช้เวลาของนักแข่งที่ผ่านเข้าเส้นชัยคนที่ 3 ของทีมในการแข่งขันในวันนั้น เป็นเวลาของทีมเท่านั้น

§   สำหรับการแข่งขันแต่ละวัน อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันในทีมหนึ่งคน ไม่ต้องผ่านเข้าเส้นชัยได้ เพียงให้ถือว่าออกจากการแข่งขันในวันนั้นๆ

§   สำหรับการแข่งขันทุกวัน แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนผ่านเข้าเส้นชัย มิฉะนั้นให้ถือว่าทีมนั้นไม่มีเวลาของการแข่งขันในวันดังกล่าว และจะไม่มีเวลารวมทั้ง 3 วัน หมดสิทธิ์แข่งขันในการรับรางวัลรวม แต่สามารถได้รางวัลประจำวันในวันต่อไปตามปกติ

§   ไม่อนุญาตให้ปั่นตามหลังทีมอื่นในระยะกระชั้นชิด (Drafting) โดยต้องเว้นระยะห่างจากทีมข้างหน้าอย่างน้อย 12 เมตร และด้านข้างอย่างน้อย 2 เมตร

§   การแซง ต้องเร่งความเร็วแซงทีมข้างหน้าให้พ้น ภายในเวลา 30 วินาที ถ้ามีการพบเห็นถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน สามารถถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันในวันนั้นทันที

 

การบริการและการให้ความช่วยเหลือ – Services and Assistance

SERVICES AND ASSISTANCE

 

 • Private or personal vehicle are NOT allowed on course. GMBROC has an immediate right to terminate and disqualify participants to continue the race
 • Cars with mechanics will follow the cyclists on the rides. They will focus on small repairs/quick fixes to enable them to stay with the peloton and provide their services to as many cyclists as possible.
 • Motorbikes with neutral wheels will follow the pelotons to provide a faster response for wheel replacement. It is based on First Come, First Serve Basis. However, the motorbike riders are NOT mechanics. Be prepared to make the wheel change yourself.

 

การให้ความช่วยเหลือ

 

§   ไม่อนุญาตให้รถผู้ติดตามของเข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขัน เข้าไปในเส้นทางการแข่งขันโดยเด็ดขาด คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ที่ตัดสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันทันที

§   รถบริการทางด้านช่าง จะใช้เส้นทางตามเส้นทางการแข่งขัน ช่างจะ บริการผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

§   มีรถบริการล้อจักรยานสำรองจำนวนหนึ่ง โดยให้บริการตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (First come, first serve basis) อย่างไรก็ตามผู้เข้าแข่งขันต้องทำการเปลี่ยนล้อด้วยตนเองเท่านั้น

 

FEED AREA

 

 • There will be no Water bottle provided at the starting point.
 • There will be at least 2 feed area on the route.
 • Please be aware at feed zones that some cyclists will be stopping to collect their drinks. If you want to collect drinks on the move, please cycle slowly through this area exercising caution to avoid clashes with other bikes.

 

 

การบริการน้ำ

 

§   ไม่มีกระบอกน้ำให้ที่จุดเริ่มต้น

§   ในเส้นทางจะมีจุดให้น้ำ  (Water Station) ไว้บริการนักปั่นอย่างน้อย 2 จุด

§   หากต้องการรับน้ำในจุดให้น้ำ กรุณาชะลอความเร็ว และ ระมัดระวังต่อการปะทะกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่น

 

 

Litter Zone

 

Littering outside the designated area of 100meter before and 100meter after the feed area.

 

 

การทิ้งขยะ

 

§   ไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะนอกเขตที่รับรองไว้ ขยะหรือกระบอกน้ำที่ใช้แล้ว จะต้องถูกทิ้งลงบนพื้นที่ที่กำหนดไว้ คือช่วง 100 เมตรก่อน และ 100 เมตรหลังจุดให้น้ำเท่านั้น

 

 

Medical Safety

 

 • In order for everyone to have a safe and memorable ride, we would like you to take note of the following.
  • Each main start wave is followed by one ambulance on the route.
  • The ambulance follows the main group/peloton of a start wave, passing cyclists who are not able to stay with the main group / peloton.
  • Minor injuries are treated on the spot. Serious injuries are evacuated to the medical post at the start and finish area.

 

การปฐมพยาบาล MEDICAL SAFETY

 

§   รถพยาบาลจะตามกลุ่ม กลุ่มใหญ่ของแต่ละรุ่น โดยจะแซงผ่านนักจักรยานที่ไม่สามารถประคองตัวในกลุ่มใหญ่ได้

§   การทำแผลขนาดเล็ก หรือ การบรรเทาความเจ็บปวดขนาดเล็กจะเกิดขึ้นบนจุดเกิดเหตุ ส่วนการบริการผู้เข้าร่วมการแข่งขันขั้นวิกฤติ จะถูกนำตัวส่งจุดพยาบาล ที่จุดเริ่มต้น หรือ จุดเส้นชัย หรือ จุดพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของจุดเกิดเหตุ

 

 

Road Closure

 

 • The police will attempt a rolling road closure and stop traffic as the peloton of each age group category passes. However, normal road rules still apply. Riders are to keep as close as safely practical to the left hand side of the road, whether in a peleton or not.  The Police have the right to stop the race as they see fit due to any safety concerns that may arise.
 • Point Out Hazards.
 • The local government makes a tremendous effort every year to provide good road conditions for the tour. However there may still be some areas with hazards. Warn riders behind you of any immediate danger: potholes, humps, rough road, sharp corners, etc.

 

 

การปิดถนน

 

§   ตำรวจและเจ้าหน้าที่จราจรจะทำการผิดถนน และ จุดสัญญานไฟ หากกลุ่มนักปั่นจักรยานกำลัง และ เดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม

§   การจราจรบางขณะอาจกลับสู่สภาวะเหมือนปกติ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องขับขี่จักรยานทางด้านซ้ายมือของถนน ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใหญ่หรือไม่ก็ตาม

§   ตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่จราจรมีสิทธิ์ที่จะยุติการแข่งขันโดยทันทีหากมีความเสี่ยง และ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้สัญจร

PHOTO GALLERY ภาพการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา

HOW TO GET TO NAKHON PHANOM

แนะนำการเดินทางสู่จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

 

ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของ ศรีโคตรบูร ซึ่งเป็นเมื่องเก่าที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 735 กิโลเมตร นครพนมติดกับชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง ในดินแดนที่ราบสูง ตั้งอยู่เหนือเมืองลาว หรือที่เรียกว่า “ท่าแขก” โดยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “นครพนม” เนื่องจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นเมืองแห่งภูเขา ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาลาวและชนชั้นชาติอื่นๆ ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ จึงทำเกิดภาษา ประเพณีวัฒนธรรม และอาหารที่เป็นต้นตำรับจากที่นี่ ในหลายพื้นที่จะมีการเต้นรำพื้นบ้านที่ไม่ซ้ำกัน เช่น รำศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนม และนอกจากนี้ยังมี การรำภูไทย แสกเต้นสาก และโส้ทั่งบั้ง ที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีประเพณี รำบายศรี เป็นการรำที่ใช้ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ เมื่อมีแขกมาเยือนเมืองนครพนม มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ศาสนโบราณ อนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียง และปูชนียสถานที่สำคัญในจังหวัดนครพนม คือ พระธาตุพนม ซึ่งสร้างขึ้นแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์นานมาแล้ว

การเดินทางไปจังหวัดนครพนม

1.โดยรถยนต์

 

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึง จังหวัดสกลนคร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ต่อไปจนถึงจังหวัดนครพนม รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร

2. โดยรถประจำทาง

 

มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-นครพนม ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง สอบถาม รายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

 

 

 

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 32 ที่นั่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต

กรุงเทพมหานคร – นครพนม
ระยะทาง 727 กม.

ค่าโดยสาร  854 บาท

ระยะเวลาเดินทาง 12:00

เวลาออกจากกรุงเทพฯ  07:30, 19:00, 20:30, 20:45.

เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ  07:30, 18:00, 18:30, 19:00

 

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต

กรุงเทพมหานคร – นครพนม
ระยะทาง 727 กม.

ค่าโดยสาร  549 บาท

เวลาเดินทาง 12:00

เวลาออกจากกรุงเทพฯ  18:00, 20:00

เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ  18:15, 18:45

 

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต

กรุงเทพมหานคร – นครพนม
ระยะทาง 727 กม.

ค่าโดยสาร 427 บาท

ระยะเวลาเดินทาง 12:00

เวลาออกจากกรุงเทพฯ.  06:00, 15:00, 18:50, 21:00

เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ.  07:30, 16:30, 18:00, 19:00

3. การเดินทางเครื่องบินโดยสาร

 

เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบิน Air Asia

4 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินเวลา 08:40 น. ถึงสนามบินนครพนมเวลา 10:00 น.

เที่ยวบินเวลา 15:00 น. ถึงสนามบินนครพนมเวลา 16:25 น.

เที่ยวบินเวลา 16:20 น. ถึงสนามบินนครพนมเวลา 17:45 น.

เที่ยวบินเวลา 18:35 น. ถึงสนามบินนครพนมเวลา 20:00 น.

 

เดินทางจากสนามบินนครพนม กลับสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบิน Air Asia

4 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินเวลา 10:25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 11:35 น.

เที่ยวบินเวลา 16:50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 18:05 น.

เที่ยวบินเวลา 18:10 น. ถึงสนามบินนดอนเมือง เวลา 19:20 น.

เที่ยวบินเวลา 20:25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 21:40 น.

4. เดินทางด้วยรถ Taxi เช่าเหมา

 

ระยะเวลาการเดินทาง 10 ชั่วโมง 45 นาที

อัตราค่าโดยสาร(โดยประมาณ) 3,700-4,500 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

GoodTaxiThai

เบอร์ติดต่อ +66 85 046 6356

เวบไซต์ goodtaxithai.com

 

All Thai taxi
เบอร์ติดต่อ +66 2 018 9799
เวบไซต์ allthaitaxi.com

5.โดยทางเรือ

 

มีให้บริการเรือข้ามฟากจากฝั่งแม่น้ำโขงไปยังท่าแขก หรือท่าแขกไปยังแม่น้ำโขง อัตราค่าโดยสารราคา 40 บาทต่อคน การเดินทางท่องเที่ยวเข้าลาวจะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศลาว จึงจะอนุญาตให้สามารถเข้าไปยังท่าแขกได้

 

 

 

 

การเดินทางภายใน นครพนม

ในตัวจังหวัดนครพนมมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลาย รูปแบบตามความเหมาะสม รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมา รถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการ ต่อรอง รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาลหน้า สถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

 

ระยะทางจากอำเภอเมืองนครพนมไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอท่าอุเทน 26 กิโลเมตร

อำเภอปลาปาก 44 กิโลเมตร

อำเภอโพนสวรรค์ 45 กิโลเมตร

อำเภอเรณูนคร 51 กิโลเมตร

อำเภอธาตุพนม 52 กิโลเมตร

อำเภอศรีสงคราม 67 กิโลเมตร

อำเภอนาแก 78 กิโลเมตร

กิ่งอำเภอวังยาง 80 กิโลเมตร

อำเภอบ้านแพง 93 กิโลเมตร

อำเภอนาหว้า 93 กิโลเมตร

อำเภอนาทม 130 กิโลเมตร